Publiceringsplan

Foto: Andreas Gradin

Foto: Andreas Gradin

Samlingsvolymer med samtliga publicerade texter under det senaste kvartalet utkommer fyra gånger om året. Volymerna tillgängliggörs här för nedladdning.

– – –

Samlingsvolymer kan köpas i tryckt form.
Beställ här.

 

 

 

 

2016

Volym 1, 2016

Utkommer den 15 augusti.

Volym 2, 2016

Utkommer den 31 oktober.

 

Volym 3, 2016

Utkommer den 31 december.