Artiklar
När Sverige var ett klansamhälle

RÄTTSSTATEN | Också Sverige präglades en gång av klankultur. Historien om hur klanernas makt försvann ger en ledtråd till hur de kan upplösas på andra håll i världen. Samtidigt syns tecken på klansamhällets återkomst i våra förorter i form av gängvåld, vendettor och moralpolis. För att stävja problemen måste rättsväsendet bevisa att det är att lita på, skriver Dan Korn.

Artiklar
Kan man rädda demokratin genom att upphäva den?

HISTORIA | I Estland skedde på 1930-talet en dramatisk utveckling som bär på viktiga lärdomar för dagens Sverige och andra västländer. Överdrivna krafttag mot populära politiska rörelser som man finner tvivelaktiga kan leda till att man själv börjar likna det dessa rörelser står för, skriver Rurik Holmberg.

Artiklar
Eliten som försvann

MAKT | Kritiska diskussioner om samhällseliten börjar förknippas med populism. Samhällsvetenskapliga analysmodeller har tidigare handlat om att ifrågasätta etablerade auktoriteter och uppvärdera synsätt från grupper som har mindre inflytande. I den nya diskursen om folket och eliterna vänds lojaliteten uppåt. Peter Santesson frågar sig vad det är som har hänt.